سونوگرافی آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی

| تعداد بازدید : 740

مهمترین سونوگرافی سه ماهه دوم، اسکن هفته بیستم بارداری است و برای تشخیص ناهنجاری های جنین کاربرد دارد؛ بدین دلیل به این سونوگرافی را آنومالی اسکن رشد جنین در سه ماهه دوم گویند.

سونوگرافی آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی

آنومالی اسکن یا سونوگرافی تفصیلی در هفته های 15 تا 22 بارداری انجام پذیر است ولی بهترین هفته آن هفته 20 بارداری است.

آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی برای اهداف زیر به کار می‌رود:

 1. بررسی و کنترل آناتومی اندام های جنین

 2. اندازه گیری رشد جنین شامل اندازه و آناتومی سر، مغز، اندام ها و تنه

 3. بررسی اندام و اعضای جنین

 4. اندازه گیری و کنترل جفت و میزان حجم مایع امنیوتیک

 5. تعیین جنسیت جنین

 6. بررسی تصاویر سه بعدی و چهار بعدی جنین (3D & 4D)

 

نکته: آنومالی اسکن در هفته بیستم بارداری امکان دیدن بدن، دست ها، پاها، انگشتان، شصت پا و مشخصات چهره جنین را ممکن می‌سازد و نیز امکان بررسی های دقیق تر و انجام غربالگری های تکمیلی بعدی را میسر می‌سازد.

بیشتر جنین ها سالم هستند و انجام آنومالی اسکن به نوعی اطمینان و آرامش بیشتری به مادر خواهد داد.

گاهی نتایج سونوگرافی به گونه ای است که لازم است اقدامات پیگیرانه و تشخیصی در ادامه بارداری و گاهی پس از زایمان برای جنین و نوزاد انجام شود.

 • ناهنجااری های ساختاری و آناتومیک جنین در هفته بیستم بارداری به خوبی قابل تشخیص و پیگیری است.

 • آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی می‌تواند نقایص و ناهنجاری های آناتومیک چون نقایص نخاعی، شکاف کام و لب، پا چمبری و ناهنجاری های دیواره شکم، ناهنجاری های بارز ادراری، اختلالات و ناهنجاری های قلبی و شاخص های غیرطبیعی که به احتمال وجود سندرم داون کمک می‌کند را تشخیص دهد.

 • بسیاری از نتایج آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی ممکن است نشانه ای از وجود اختلالات و ناهنجاری های کروموزومی باشد که ممکن است طی سونوگرافی های غربالگری سه ماهه اول تشخیص داده نشده باشد.

 • با معرفی روش های غیر تهاجمی غربالگری سلامت جنین مانند سل فری NIPT) DNA) و تعیین تکلیف بسیاری از ناهنجاری ها تا بیش از هفته 17 بارداری را حتی پیش از رسیدن به هفته بیستم بارداری و انجام آنومالی اسکن ممکن ساخته است.

 • انجام آنومالی اسکن/سونوگرافی تفصیلی حدود 30 دقیقه زمان پزشک متخصص سونوگرافی را می‌گیرد.

 • سونوگرافر آناتومی جنین را بررسی می‌کند و اندام ها و جفت و سایر جزئیات آنامیک جنین را گزارش می‌نماید و اندازه های به دست آمده را با هفته بارداری و چارت های ویژه رشد جنین مقایسه می‌نماید و توصیه ها و اقدامات بعدی را گزارش خود قید می‌نمایند.


نویسنده

به کوشش مرکز آموزش های تخصصی آزمایشگاه اریترون

دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس : 2-36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647