دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

سونوگرافی آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی

| تعداد بازدید : 2032

مهمترین سونوگرافی سه ماهه دوم، اسکن هفته بیستم بارداری است و برای تشخیص ناهنجاری های جنین کاربرد دارد؛ بدین دلیل به این سونوگرافی را آنومالی اسکن رشد جنین در سه ماهه دوم گویند.

سونوگرافی آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی

آنومالی اسکن یا سونوگرافی تفصیلی در هفته های 15 تا 22 بارداری انجام پذیر است ولی بهترین هفته آن هفته 20 بارداری است.

آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی برای اهداف زیر به کار می‌رود:

 1. بررسی و کنترل آناتومی اندام های جنین

 2. اندازه گیری رشد جنین شامل اندازه و آناتومی سر، مغز، اندام ها و تنه

 3. بررسی اندام و اعضای جنین

 4. اندازه گیری و کنترل جفت و میزان حجم مایع امنیوتیک

 5. تعیین جنسیت جنین

 6. بررسی تصاویر سه بعدی و چهار بعدی جنین (3D & 4D)

 

نکته: آنومالی اسکن در هفته بیستم بارداری امکان دیدن بدن، دست ها، پاها، انگشتان، شصت پا و مشخصات چهره جنین را ممکن می‌سازد و نیز امکان بررسی های دقیق تر و انجام غربالگری های تکمیلی بعدی را میسر می‌سازد.

بیشتر جنین ها سالم هستند و انجام آنومالی اسکن به نوعی اطمینان و آرامش بیشتری به مادر خواهد داد.

گاهی نتایج سونوگرافی به گونه ای است که لازم است اقدامات پیگیرانه و تشخیصی در ادامه بارداری و گاهی پس از زایمان برای جنین و نوزاد انجام شود.

 • ناهنجااری های ساختاری و آناتومیک جنین در هفته بیستم بارداری به خوبی قابل تشخیص و پیگیری است.

 • آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی می‌تواند نقایص و ناهنجاری های آناتومیک چون نقایص نخاعی، شکاف کام و لب، پا چمبری و ناهنجاری های دیواره شکم، ناهنجاری های بارز ادراری، اختلالات و ناهنجاری های قلبی و شاخص های غیرطبیعی که به احتمال وجود سندرم داون کمک می‌کند را تشخیص دهد.

 • بسیاری از نتایج آنومالی اسکن/ سونوگرافی تفصیلی ممکن است نشانه ای از وجود اختلالات و ناهنجاری های کروموزومی باشد که ممکن است طی سونوگرافی های غربالگری سه ماهه اول تشخیص داده نشده باشد.

 • با معرفی روش های غیر تهاجمی غربالگری سلامت جنین مانند سل فری NIPT) DNA) و تعیین تکلیف بسیاری از ناهنجاری ها تا بیش از هفته 17 بارداری را حتی پیش از رسیدن به هفته بیستم بارداری و انجام آنومالی اسکن ممکن ساخته است.

 • انجام آنومالی اسکن/سونوگرافی تفصیلی حدود 30 دقیقه زمان پزشک متخصص سونوگرافی را می‌گیرد.

 • سونوگرافر آناتومی جنین را بررسی می‌کند و اندام ها و جفت و سایر جزئیات آنامیک جنین را گزارش می‌نماید و اندازه های به دست آمده را با هفته بارداری و چارت های ویژه رشد جنین مقایسه می‌نماید و توصیه ها و اقدامات بعدی را گزارش خود قید می‌نمایند.


نویسنده

به کوشش مرکز آموزش های تخصصی آزمایشگاه اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647