دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی نمونه های خوش خیم خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

موارد عدم هماهنگی ِنتایج درآنالیز رسوب ادراری (Urinalysis)

| تعداد بازدید : 1089

عفونت دستگاه ادراری (Urinary  tract infection[UTI]) بنابرتعریف عبارتست از پاسخ التهابی بافت اروتلیوم به تهاجم باکتریال که مرتبط می شود با پیوری وباکتریوری .به همین ترتیب پیوری به وجود WBC و باکتریوری به وجود باکتری درادراراطلاق می گردد. درآزمایشگاه های کلینیکال گاهاً مواردی از عدم هماهنگی بین ِنتایج  باکتریوری (bacteriuria) و پیوری (pyuria) در بررسی میکروسکوپی ادرار مشاهده می شود. در این مقاله به بررسی عدم انطباق ها و روش اقدام اصلاحی در شرایط خاص می پردازیم.

موارد عدم هماهنگی ِنتایج درآنالیز رسوب ادراری (Urinalysis)

عفونت دستگاه ادراری (Urinary  tract infection[UTI]) بنابرتعریف عبارتست از پاسخ التهابی بافت اروتلیوم به تهاجم باکتریال که مرتبط می شود با پیوری وباکتریوری .به همین ترتیب پیوری به وجود WBC و باکتریوری به وجود باکتری درادراراطلاق می گردد.

 • موارد باکتریوری بدون پیوری معمولا به علت  کلونیزاسیون باکتریال می باشد که آلودگی ( contamination) محسوب شده ونشاندهنده ی عفونت ( infection) نمی باشد.

 • موارد پیوری بدون باکتریوری ( sterile pyuria) به طور معمول به علل پاتولوژیک زیر می باشد :

 1. عفونت TBویا باکتری های سخت رشد(fastidious) مانندکلامیدیا تراکوماتیس،مایکوپلاسما ، نیسریاگونوره یا اروآپلاسما  

 2. اورولیتیازیس (stones) واجسام خارجی (foreign bodies)

 3. درمان آنتی بیوتیکی ناقص ویاتراپی UTI طی دوهفته ی اخیر

 4. سیستیت بینابینی(interstitial cystitis)

 5. شیستوزومیازیس

 6. عفونت ژینکولوژیک

 7. پروستاتیت

 8. عفونت ویرال GIT

 9. عفونت قارچی

 10. داشتن سوند ادراری یادرحال حاضر یا اخیراً

 11. انجام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی ارولوژیک ِاخیر

 12. اشعه به ناحیه ی لگن ( pelvic)

 13. فیستول ادراری

 14. کلیه ی پلی کیستیک (PKD)

 15. ردپیوندکلیوی

 16. نفریت بینابینی یا نفروپاتی آنالژزیک

 17. نکروزپاپیلاری

 18. بیماری های التهابی مانند کاوازاکی و SLE

 19. واژینیت آتروفیک پُست منوپوزال

 20. بالانیت (Balanitis)

 21. آپاندیسیت یا دایورتیکولیت

 22. عفونت های غیر ارولوژیک مانند پنومونی

 23. بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک

 24. سارکوییدوز

 25. CIS ( Carcinoma in situ )

 

 

”عدم انطباق “درنتایج پروتئینِ نوارهای ادراری و پرسیپیتاسیون پروتئین با روش SSA

هنگامیکه نتیجه ی نوارادرار ی پروتئین مثبت ولی با SSA نتیجه منفی به دست آمده :

 • بیش ازحد قلیایی شدن ادرار یا بافری شدن ادراردرغیاب  آلبومینوری که سبب مثبت کاذب شدن پروتئین نوارادرار ی می گردد.

 • بیش ازحد قلیایی شدن ادراریا بافری شدن ادرارباوجودآلبومینوری که سبب منفی کاذب شدن پروتئین بامتد SSA می گردد.

 • اقدام اصلاحی :جهت افتراق این دو حالت عدم انطباق ، ابتدا pH ادرار راروی حدود 5.0 اسیدی( urine acidification )تنظیم کرده وسپس تست راتکرارمی کنیم .

 

هنگامیکه نتیجه ی نوارادرار ی پروتئین منفی ولی با SSAنتیجه مثبت به دست آمده :

 • حضورپروتئین دیگری درادرارغیرازآلبومین .

 • حضور مواد کنتراست رادیولوگرافی.  

 • حضور داروها یا متابولیت های دارویی.

 • اقدام اصلاحی : جهت ارزیابی موارد عدم انطباق ذکرشده لازم است رسوب ادراری ازنظر کریستال های دارویی وموادرادیوگرافی بررسی میکروسکوپی گردد ؛ بادرنظرگرفتن اینکه رسوب های پروتئینی آمورف هستند.

Reference

Fundamentals of URINE & BODY FLUID Analysis.Nancy A.Brunzel.3rd Edition.2013،Elsevier،2013.


نویسندگان

دکتر علیرضا لطفی کیان (دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647